ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ АКИМАТА ГОРОДА ТЕМИРТАУ

Жаңалықтар

Қ¥РМЕТТІ ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛЕРІ!

Теміртау қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы (бұдан әрі –Басқарма) Сіздерге мәлімет етеді, Кэсіпкерлік кодексінің 27 -бабының 4-тармағына сәйкес, Кәсіпкерлік субъектілері қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруды бастау үшін «Рүқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Зшүынасәйкес рүқсат алуга не хабарлама жіберуге міндетті.

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулыгы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне сәйкес, «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауга және қадагалауга жататын объектілер (эпидемиологиялық маңызы бар) екіге бөлінеді:

1)     эпидемиологиялық жогары маңызы бар объектілер;

2)     болмашы эпидемиялық маңызы бар объектілер («Халық денсаулыгы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Кодексінің 21 -баптың 3-тармагы)

Жоғары эпидемиялық маңызы бар объектілердің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылыгын қамтамасыз ету саласында қүқықтық нормативтік актілерге сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысыз жұмыс істеуіне рұқсат берілмейді.

Жеке және заңды тұлғалар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылыгын цамтамасыз ету мемлекеттік органына қызметінін басталғанын немесе цызметін тоцтатцаны туралы Қазацстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңнамасына сәйкес («Халыц денсаулыгы және денсаулыц сацтау жүйесі туралы» Кодексінің 21-1баптың 2,3 тармагы) хабарлама беру цажет.

Бұл ретте жеке және заңды түлгалар эпидемиялыц маңыздылыгы болмашы объектілердің цызметі (пайдаланылуы) басталганга дейін объектіні халыцтың санитариялъщ-эпидемиологиялыц саламаттылыгы саласындагы нормативтік құқықтық актілердің және гигиеналъщ нормативтердің талаптарына сәйкес келтіруге міндетті.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрінің м.а. 17.11.2017ж. №836 «Мемлекеттік санитариялыц-эпидемиологиялыц бақылауға және цадагалауга жататын өнім мен эпидемиялыц маңызы бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» бүйрыгымен жогары эпидемиялыц және болмашы эпидемиялъщ объектілердің тізімі бекітілген.

Қазір, Басқарма Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдагы №202-У «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес, жогары эпидемиялық маңызы бар объектілерге санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны Мемлекеттік қызмет көрсетулер түрінде береді, екінші деңгейлі рүқсат етілген құжат болып табылады.

Осыған байланысты, міндетті түрде Басқармаға:

- жоғары эпидемиялық маңызы бар объектілерге рұқсат алу үшін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу қажет;
        -эпидемиялық болмашы маңызы бар объектілердің қызметінің басталғаны немесе тоқтатқаны туралы (эксплуатация) хабардар беру қажет.

Құжаттарды қабылдау объектілерге рұқсат алу үшін немесе эпидемиялық болмашы маңызы бар объектілердің қызметінің басталганы немесе тоқтатқаны туралы хабарламаны электронды түрде Е-лизензиялау (http://elicense.kz/) арқылы хабарлама беруге болады.

Барлық мәселелер бойынша ақпарат алу үшін, Басқармага жүгінуге болады, орналасқан жері: Теміртау қ., Фурманов көшесі, 2А, телефон -93-33-06, 93-33-08, 93-33-00.

Қолданыстағы осы заңдылықтарды сақталмағаны үшін шара қарастырылған -әкімшілік (463-бап «Тиісті тіркеусіз, рұқсатсыз немесе хабарлама жібермей кэсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысу» ҚР ӘҚБ Кодексімен) жауапкершілікке тартылады.


Вернуться назад

Дауыс беру
Жаңалықтарды тарату
Валюта бағамдары
Ауа райы болжамы
Сіз кейінгі кезде қаланың сәулеттік келбеті өзгерді деп ойлайсыз ба? ОТВЕТИТЬ
Теміртау қаласы мен өңірде болған жаңалықтарды таратуға қол қойыңыз
Бағам теңгемен берілді
  • USD 379.75
  • Euro 415.18
  • Рубль 5.78
Теміртау-4°C
    7 Секундына метр жылдамдықта
  • Қысым: 725мм сынап бағанасы бойынша
  • Ылғалдылығы: 87%
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ